mandag 4. april 2011

Nynorsk som reklamespråk

I dag er det flere enn før som reklamerer på nynorsk. Grunnen til det kan være at nynorsk gir et inntrykk av originalitet, identitet og ekte vare. Jo ektere en reklame virker, jo mer etterspørsel får den. Enda er det noen som mener at nynorsk bare skal brukes i reklamer der det virker ”naturlig” å bruke det. 

Å bruke nynorsk som reklamespråk bør være opp til enkeltmennesket. Personlig synes jeg ikke det trengs en naturlig grunn for å bruke nynorsk som reklamespråk. Nynorsk er et språk på lik linje som bokmål. Over hele Norge har elever nynorsk som et eget fag. Derfor bør det være opp til enhver person om de ønsker å lage en reklame på bokmål eller nynorsk. De trenger ingen såkalt ”naturlig” grunn for å bruke nynorsk som reklamespråk. Ved å bruke nynorsk i reklamer, holder vi språket i live. Ved å bruke dette språket bare hvor den absolutt trengs, gir vi ikke språket den verdien den fortjener. 

Nynorsk er et språk som vil kunne appellere til nordmenn i alle aldre om vi bare får hørt det nok. Ved å bruke nynorsk som reklamespråk i vanlige reklamer som kommer på TV-en konstant vil vi kunne øke interessen for dette språket hos ungdommer spesielt. Radio, Tv og internett er massemedier som omringer ungdommer konstant. Det vil bare kunne virke positivt på dagens ungdommer å lese/høre reklamer på nynorsk. 

Mange vil nok si at nynorsk bør bare brukes som reklamespråk der det er størst nødvendighet, men personlig synes jeg at nynorsk er et språk som bør brukes så mye og så ofte som mulig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar